Agribank Chi nhánh 11

IT
02839744011 02839744*** show
Thoanguyenthikim10@agribank.com.vn
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Agribank Chi nhánh 11 được thành lập và hoạt động theo Quyết định 419/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 24/11/2004 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100686174029 đăng ký lần đầu tại Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Hồ Chí Minh ngày 02022005.
Mạng lưới giao dịch:
– Hội sở, địa chỉ: 485 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.
– Phòng giao dịch Hồng Bàng, địa chỉ: 1467B-C đường 3/2, Phường 16, Quận 11, TP.HCM