LOVE AT FIRST SIGHT

02836368623 02836368*** show
admin@lafs.vn
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

LAFS (Love At First Sight) là một công ty tiếp thị sáng tạo có chi nhánh tại Việt Nam (HCM), Hàn Quốc (Seoul) và Ấn Độ (Chennai). Sự khác biệt của chúng tôi nằm ở sự linh hoạt của chúng tôi trong việc lập chiến lược và tối ưu hóa một giải pháp tiếp thị hoàn toàn tùy chỉnh cho khách hàng của chúng tôi.

Portfolio