Vũ Bảo Châu

05/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Software engineer 2020 - Present
Trường đại học Công nghệ thông tin (UIT)

Lập trình viên Mobile app

Skills

Flutter
80%
Firebase
60%