Võ Thị Gia Huệ

Sinh viên chưa có kinh nghiệm
19/07/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ tiếng Trung tốt, khả năng giao tiếp cùng khả năng thích ứng với môi trường mới cao là một trong những thế của em. Là một người chăm chỉ, kiên trì và luôn nỗ lực.