Võ Đình Gia Bảo

Sinh viên
22/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Sinh viên năm 4 chuyên công nghệ thông tin ở Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin Học TP.Hồ Chí Minh đang tìm kiếm chỗ để thực tập