Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

July 2020- Now
HO CHI MINH UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGE INFORMATION TECHNOLOGY ( HUFLIT)

Major: Business English

Kinh nghiệm làm việc

R
Receptionist May 2022 - Jan 2024
Adora Center

Portfolio

Skills

LanguageMicrosoft Office Skills
60%
Microsoft Office
60%
Teamwork
69%