Trần Thị Lệ Trinh

Trợ giảng, Gia sư Tiếng Anh
12/12/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em là Trần Thị Lệ Trinh.  Hiện tại, em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM, ngành Ngôn Ngữ Anh và chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại.

Đã có kinh nghiệm gần 2 năm trong lĩnh vực trợ giảng, và gia sư tiếng anh tại các trung tâm tại Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn

2021-2025
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM

Portfolio