Trần Đoàn Quế Trâm

Sinh viên
18/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Kính gửi Kính gửi Quý anh/chị HR

Em tên là Trần Đoàn Quế Trâm, sinh viên năm 3 trường đại học Công nghiệp TPHCM chuyên ngành kế toán. Với kiến thức đã được trang bị ở trường đại học và tìm hiểu thêm bên ngoài về kế toán và với tính cách chịu khó học hỏi và cẩn thận tỉ mỉ, em tin tưởng mình sẽ nhanh chóng thích nghi và tiếp quản tốt công việc được đặt ra.

Trình độ học vấn

2021-nay
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM