Đại Định Trần

07/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Xin chào nhà tuyển dụng. Em tên là Trần Đại Định, hiện là sinh viên chuyên ngành Biên Phiên dịch năm 4 HUFLIT. Em mong muốn tìm được một vị trí thực tập sớm và cơ hội để trải nghiệm môi trường việc làm, học hỏi và phát triển.