Trâm Nguyễn Thị Mai

Sinh viên đại học năm 3
22/04/2003

Giới thiệu về ứng viên

I am a third – year student at Huflit University, major in International Business. Basically, I have a passion in Import – Export and Logistics fileds which I have been learning for 3 years. On a daily basis, I spend much of my time on learning, reading news on mobile phone to update some new trends in the labor market and listening to music.

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh 10/2021 - 2024
Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế đang theo học năm cuối tại trường Huflit

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh chứng từ 11/2023 - 1/2024
ASEAN LINES INTERNATIONAL COMPANY

- Sắp xếp các chứng từ theo sự hướng dẫn - Kiểm tra chứng từ - Giao nhận chứng từ - Sắp xếp lịch tàu chạy theo mốc thời gian

Portfolio

Skills

Microsoft Office
70%
Ngoại Ngữ
80%
Giao tiếp
70%
Biết sắp xếp
80%
Cẩn thận
70%