Nguyễn Thị Kim Ngân

Giáo viên tiếng Anh online
15/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
HUFLIT 2020 - 2024
HUFLIT

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên tiếng Anh online 6/2023 - 1/2024
Kyna English

Giảng dạy và tạo môi trường học tập thú vị, bổ ích cho học sinh từ 6-12 tuổi

Portfolio

Skills

Giáo viên tiếng Anh
50%