Nguyễn Thị Bích Ngọc

17/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Khóa 2021
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Skills

Kỹ năng quan sát, nắm bắt tình huống
80%
Kỹ năng làm việc nhóm
79%
Kỹ năng làm việc độc lập
80%
Kỹ năng quản lý thời gian
90%

Thành tích

C
Chứng chỉ Google Ads
T
Thành thạo Canva, Powerpoint, Word và Excel văn phòng