Nguyễn Thể Vy

Sinh viên
04/12/2005

Giới thiệu về ứng viên

Là một sinh viên năng động và chăm chỉ

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2023-2027
Đại học ngoại ngữ và tin học

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên phục vụ 2021 - 2022
Cà phê 188

Portfolio

Skills

Hát
100%

Thành tích

G
Giải khuyến khích 2019