Nguyễn Như Ngọc

14/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2020-2024
Trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành tiếng Anh thương mại

Kinh nghiệm làm việc

V
Vận hành tháng 2, 2022 - tháng 9, 2022
TEKY Học Viện Sáng Tạo Công Nghệ

- Gọi nhắc nhỡ học sinh về lớp học (online/ offline). - Ghi chép và điểm danh những học sinh đi học hoặc nghỉ và lý do. - Chuẩn bị thiết bị cho thầy cô trước khi lớp học bắt đầu. - Ghi chép lại các thiết bị đã chuẩn bị cho thầy cô và những thiết bị bị hư.

T
Trợ giảng Tháng 3, 2022 - Tháng 9, 2022
Thí nghiệm khoa học vui ở các trường tiểu học

- Chuẩn bị dụng cụ cho buổi giảng. - Hỗ trợ giáo viên hướng dẫn các học sinh làm thí nghiệm.

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp
70%
Time management skill
70%
Kỹ năng quan sát
70%

Thành tích

c
chưa có chưa có
chưa có
c
chưa có chưa có
chưa có