Nguyễn Minh Tuấn

26/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng 2020-2023
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

...

Kinh nghiệm làm việc

W
Website Bán Trái Cây 11/10/2023 - 15/1/2024
Website FruitShop

...

A
App Đố vui 1/6/2023 - 7/9/2023
Puzzle App

...

Portfolio

Skills

Document-Reading
80%
Self-learning
100%

Thành tích

.
... ...
...