Nguyễn Lý Minh Nhật

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn 2021-2025
HCMUTE

Đang theo học

Kinh nghiệm làm việc

k
kinh nghiệm làm việc 2021-2025 - 2025
HCMUTE

Đang theo học

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
100%
Kĩ năng tiếng anh
90%
Kĩ năng tin học văn phòng
97%
Kĩ năng lái xe oto
100%

Thành tích

T
Thành tích học tập 2021-2023
GPA 7.5