Giới thiệu về ứng viên

My name is Nguyen Hong Tri (Alex Nguyen).

I am a final year student, studying at HUFLIT with major as Interpretation and Translation in English Language.

Passionate in translation and interpretation since I was a high school student.

Being a calm, quick adaptive environment, not afraid with difficulties and excitement in finding solutions to the problems.

 

Họ tên đầy đủ: Nguyễn Hồng Trí (Alex Nguyen).

Hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP. HCM với ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Biên – Phiên Dịch.

Từ khi còn là học sinh cấp ba tôi đã có niềm đam mê về lĩnh vực dịch thuật.

Bình tĩnh, nhanh chóng thích ứng với môi trường, không ngại khó khăn và ưu thích trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Trình độ học vấn

1
12/12 Từ năm 2017 đến năm 2020
Trường THPT Cần Giuộc

Học sinh

S
Sinh viên năm 4 Từ năm 2020 đến nay
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM (HUFLIT)

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên dạy Tiếng Anh 15/1/2023 - 24/8/2023
Trung tâm Tiếng Anh nhỏ tại Thị Trấn Cần Giuộc

Chấm điểm, đánh giá và sửa lỗi cho học sinh. Dạy cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Portfolio

Skills

Biên Dịch
80%
Phiên Dịch
70%
Giải quyết vấn đề
90%