Giới thiệu về ứng viên

Bản thân mình là một người rất ưa chuộng sự hoàn hảo nên sẽ hoàn thành công việc một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất có thể. Mình cũng là một người có trách nhiệm với công việc của bản thân, sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu và không trễ nãi công việc.