Nguyễn Bảo Trâm

10/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Em là Sinh viên năm 4 ngành tiếng Anh thương mại. Em là người hướng ngoại, hòa đồng nên có khả năng làm việc nhóm tốt. Ngoài ra, đối với những nhiệm vụ cá nhân thì em cũng có khả năng xoay xở và hoàn thành dự án.

Skills

Listening
80%
Speaking
100%
Reading
90%
Writing
75%