Ngô Đa Nhân

07/06/2023

Giới thiệu về ứng viên

Skills

Lập trình C#
80%
Thành thạo sử dụng các phần mềm AI,PS,XD,Figma
78%
Thiết kế Wireframing ,Prototyping
65%
Viết UX
54%