Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Tiếng Anh thương mại 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 03/2021 - 08/2021
CEMMERY

- Nhân viên bán hàng tại cửa hàng - Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm dựa trên nhu cầu và sở thích trên website, mạng xã hội và tại cửa hàng offline - Trao đổi với các bên phân phối (nhà kho, vận chuyển) và khách hàng để giải quyết vấn đề phát sinh

C
Content Operations Specialists - Freelancer 06/2023 - 12/2023
Lemon8 Vietnam (ByteDance)

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
80%
Giao tiếng tốt bằng tiếng Anh
44%