Lê Thanh Huy

14/01/1997

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh - Biên Phiên Dịch 2020-2024
Trường Đại Học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Skills

Thông thạo Excel và Word
70%