Lê Bảo Uyên Nhi

English teaching assistant
07/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

My name is Le Bao Uyen Nhi, 21 years old. I am an English Language student, majoring in Business English at HUFLIT University. I love jobs related to the fields of Customer Care, Sales, and Marketing because of my creativity, listening ability, acumen, and flexibility.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại 2021 - 2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Điểm GPA 3.31 / 4.0 Kỹ năng đàm phán, thương lượng Kỹ năng tiếp thị trong kinh doanh Kỹ năng tin học văn phòng

Skills

Tin học văn phòng
80%
Kỹ năng đàm phán, thuyết trình
80%
Kỹ năng giải quyết vấn đề
80%
Làm việc nhóm
90%
Giao tiếp Tiếng Anh
80%