Lâm Thành Phát

Senior student at HUFLIT
30/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

“Senior student at Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology, majoring in Business English. Be proficient in English translation and communication. Look forward to working in an intern position, to gain more experience in English translation and communication, and also to improve my future career.”

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020 - now
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh
90%
Kỹ năng thuyết trình
75%

Thành tích

H
Học sinh Giỏi năm học 2020 - 2021 2020 - 2021