Huỳnh Tâm Anh

Hiện đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Nghiệp vụ văn phòng - ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
09/03/2002