Huỳnh Bá Khánh Trình

Sinh viên Năm tư
06/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Huỳnh Bá Khánh Trình, hiện là Sinh viên năm cuối chuyên ngành Tiếng Anh thương mại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh (HUFLIT).

Trình độ học vấn

2020 - 2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Khoa Ngoại ngữ

Portfolio

Skills

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.
85%