hoangkimvb

Sinh viên
25/12/2003

Giới thiệu về ứng viên

Mong muốn có được một công việc ổn định để kiếm thu nhập cho bản thân

Skills

Computer Skills
70%
Speaking - Listening - Reading - Writting English Skills
70%
Communication
80%
Planning Skills
87%