Giới thiệu về ứng viên

Chào bạn,

Tôi là Hoàng Cao Thành, một sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm. Tôi có đam mê sâu sắc với lập trình và phát triển ứng dụng di động, đặc biệt là trong lĩnh vực Flutter.

Trong quá trình học tập, tôi đã tích lũy được kiến thức vững về lập trình và xây dựng ứng dụng di động hiệu quả bằng Flutter. Sự linh hoạt và hiệu suất của Flutter đã thu hút tôi, và tôi đã có những dự án thực tế sử dụng công nghệ này, giúp tôi hiểu rõ hơn về cách nó giúp tối ưu hóa quá trình phát triển ứng dụng.

Trình độ học vấn

N
Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm 2020 - Nay
Đại Học Hoa Sen
L
Lập trình ứng dụng đa nền tảng sử dụng Flutter
Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Skills

Flutter
React Native
Git % GitHub
Jira Tool