HỒ TẠ THỊ KIM LAN

16/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-2024
đại học ngoại ngữ - tin học thành phố hồ chí minh

sinh viên

Portfolio