Dương Minh Châu

Sinh Viên
02/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên chuyên ngành Marketing 2021-2025
Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin Học thành phố Hồ Chí Minh

Học hỏi các kiến thức chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm làm việc

T
Telesale 05/2023 - 12/2023
AHAMOVE

Called the list of Drivers provided, reaching 90% of the target Resolved drivers’s complaints with an overall 88% success rate Stored data and hand over work according to regulations at 100%

Portfolio

Skills

English
99%
Teamwork
99%