Đỗ Huyền Trang

15/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
SInh viên năm 4 4 năm
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên Tiếng Anh 2022 - Chưa kết thúc
Lớp học BB kids

Chuẩn bị kế hoạch bài học Hướng dẫn học viên về các nguyên tắc cơ bản của tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cách viết, dấu câu và cách đọc đúng Thực hiện nội quy, quy định của lớp Giao bài tập về nhà giúp học sinh ghi nhớ kiến thức và hiểu rõ hơn nội dung môn học Theo dõi và theo dõi sự tiến bộ của học sinh

T
Tinh nguyện viên dạy Tiếng Anh 17/09/2023 - 1/8/2023
Mùa xè xanh

Quản lý 2 lớp: cấp 1 và cấp 2 Soạn giáo án và chuẩn bị dụng cụ lớp học Hướng dẫn các tình nguyện viên khác trong việc xử lí tình huống Soạn bài tập, kiểm tra kiến thức liên tục Thực hiện nội quy, quy định của lớp

Portfolio