23dh701853@st.huflit.edu.vn

04/10/2005

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngành Quan Hệ Quốc Tế 2023-2027
Đại học Ngoại Ngữ Tin Học

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 13/03/2024 - 05/0/5/2024
Cửa hàng Monnie Kids

Tư vấn bán hàng và kiêm thu ngân và kiểm kho

N
Nhân viên Content Writer 25/09/2023 - 28/12/2023
Trung Tâm Tin Học Minh Long

Đăng bài tìm kiếm học viên, ngoài ra hỗ trợ trao đổi đến học viên có nhu cầu mong muốn đăng ký học

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp
90%
Kỹ năng xử lý tình huống
95%
Kỹ năng làm việc nhóm và tập thể
100%