Nguyễn Hoàng Phi Nhung

06/08/2005

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2023-2027
Đại học Ngoại ngữ - Tin học - Huflit

Sinh viên năm 1 ngành Luật

Kinh nghiệm làm việc

T
Từng làm mẫu make up và đã tiếp xúc với váy cưới

Portfolio

Skills

Hoạt bát, hoà đồng, dễ hòa nhập với mọi người, thái độ tốt