Giới thiệu về ứng viên

Chưa có kinh nghiệm nhưng luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị, chăm chỉ, quan sát và biết lắng nghe. Đồng thời, tôi đang trau dồi Tiếng Anh để có thể thuận lợi trong công việc

Kinh nghiệm làm việc

T
Từng tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện

Portfolio

Skills

Quản lý đội nhóm
Giao tiếp tốt