22dh717502@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

g
gia sư part time 6 tháng
dạy riêng

giảng dạy cho các học sinh cấp 2 ôn thi cấp 3

Skills

Tin học cơ bản
80%
giảng dạy
70%
làm việc nhóm
90%

Thành tích

t
tốt nghiệp THPT với điểm số cao