22dh717480@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Theo học cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh 2022-2026
HUFLIT

Hiện vẫn đang là sinh viên theo học tại trường

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên phục vụ part-time t10/2023 - t5/2024

Làm theo sự phân công của quản lý

N
Nhân viên

Portfolio

Skills

Kỹ năng quản lý thời gian
80%
Kỹ năng giao tiếp
70%
Kỹ năng làm việc nhóm
80%
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng
60%
Kỹ năng thuyết trình
60%