Giới thiệu về ứng viên

Tên tôi là Lê Thị Thanh Vy, sinh viên. Tôi có thích việc học hỏi và phát triển bản thân mình. Tôi có khả năng thể nghiên cứu, suy nghĩ, và giải quyết vấn đề. Tôi có khả năng làm việc cùng nhóm. Tôi rất mong muốn ứng dụng khả năng của mình trong môi trường làm việc kinh nghiệm và thách thức.