22dh715046@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
17/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2022-2026
Đại học Ngoại ngữ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Sư Phạm

T
Tốt nghiệp cấp 3
Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên

Kinh nghiệm làm việc

C
Chưa có kinh nghiệm làm việc
C
Chưa có kinh nghiệm sư phạm

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
80%
Giao tiếp
80%
Thuyết trình
79%
Tin học
80%
Quản lý
80%

Thành tích

C
Chưa có thành tích
Chưa có
C
Chưa có bằng cấp