Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2022 - hiện tại
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư tiếng Anh Tháng 8/2021 - Tháng 1/2022

Giảng dạy và hỗ trợ các bạn học sinh lớp 10 trong năm học, ôn tập, thực hành các kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ.

G
Gia sư tiếng Anh - Online Tháng 11/2022 - Tháng 2/2023
Edupia Tutor

Giảng dạy, hỗ trợ các em học sinh cấp 1, 2 trong việc tiếp thu kiến thức ngoại ngữ, song song đó rèn luyện khả năng tổ chức lớp học cho bản thân.

Skills

Kỹ năng tin học văn phòng (MS Word, Excel)
70%