Phạm Đặng Hoàng Anh

Sinh viên
09/07/2004

Giới thiệu về ứng viên

Em tên Phạm Đặng Hoàng Anh và đang là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ – tin học tp. HCM. Em đang muốn tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân và đam mê của mình.

Điểm mạnh: giao tiếp và đàm phán tốt, dễ tiếp cận tâm lý người khác, tiếng anh giao tiếp khá tốt, biết lắng nghe và khắc phục, dễ dàng học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

Điểm yếu: em hay suy nghĩ quá vấn đề lên và cần sự cầu toàn một cách hoàn hảo nên sẽ thường gây áp lực lên những người làm việc chung với em. Nhưng em đã dần khắc phục được điều đó bằng cách tư duy đơn giản hoá mọi chuyện hơn và đặt mình vào người khác nhiều hơn để họ có thể thoải mái khi làm việc chung với em.

Em muốn tham gia vào công việc bên mình chắc chắn vì em đã tiềm hiểu cách thức hoạt động và giá trị bên mình muốn đem đến cho cộng đồng, cũng vì muốn kiếm thêm tài chính và, kinh nghiệm cho bản thân và công việc lâu dài.

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn
Đại học ngoại ngữ - tin học

Sinh viên

Portfolio