Giới thiệu về ứng viên

Là một người hoạt bát, hoạt ngôn tôi luôn sôi nổi trong công việc, không ngại khó khăn, vất vả. Tôi rất lạ ở chỗ thích được bận rộn, áp lực một xíu để thấy bản thân năng suất, hiệu quả. Có hơi hướng OCD nên cầu toàn đôi chút và luôn luôn gọn gàng, cẩn thận