22dh700234@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm 2
11/04/2024

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 2 2022 - 2026
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm hai - Khoa Quan hệ quốc tế - Chuyên ngành Quan hệ công chúng

Portfolio

Skills

Kỹ năng Tiếng Anh
70%
Kỹ năng Thiết kế đồ họa
65%
Kỹ năng làm việc đội nhóm
75%