Đặng Xuân Lan

Học tập tại Trường Huflit
03/06/2004

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là Đặng Xuân Lan , sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông, ngành Hàn Quốc học. Bản thân tôi là một người luôn cầu tiến trong công việc và học tập .Vì vậy khi có cơ hội luôn tận dụng cho mình cũng như có cơ hội có được kinh nghiệm quý báu .