22dh121125@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm nhất
03/02/2023

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Sáng thứ 2 đến thứ7 và full thứ 4
Trường Đại Học Ngoại Ngữ-Tin Học tp Hồ Chí Minh

Tuỳ theo nhà trường sắp lịch học và năm nhất. Năm 2 chúng em sẽ được tự sắp xếp lịch học

Skills

Có thể nói tiếng Campuchia
100%