22dh113058@st.huflit.edu.vn

Sinh viên Huflit
12/09/2004

Giới thiệu về ứng viên

 

Tôi là một sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Thông tin, đam mê tìm tòi và học hỏi những công nghệ mới. Với tính cách kiên nhẫn và luôn cố gắng hết mình, tôi luôn tìm cách hoàn thiện kỹ năng lập trình của mình và giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo. Tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội thực tập để áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp tương

Trình độ học vấn

N
Ngành Công Nghệ Thông Tin 09/2022
Trường Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM

- Học các môn cơ bản và chuyên ngành về Công nghệ Thông tin. - Tham gia các dự án nhóm, làm bài tập lớn để nâng cao kỹ năng lập trình và làm việc nhóm. - Tham gia các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ để mở rộng kiến thức và kỹ năng