22dh111635@st.huflit.edu.vn

02/09/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Năm 1
ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

S
Salesperson 14/12/2022
MINISTOP VIỆT NAM

Nhân viên bán hàng

Skills

IELTS
65%