21dh740049@st.huflit.edu.vn

Em hiện là sinh viên năm 2 Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan hệ công chúng. Hiện nay em đang là cộng tác viên thiết kế của đoàn khoa Luật, công tác viên edit video của Tâm Lý Học Tuổi Trẻ thuộc YBox Việt Nam, và tình nguyện viên Media tại tổ chức cộng Tổ Chức Nơ Xanh.
29/01/2003