Giới thiệu về ứng viên

Trần Đinh Anh Thơ
11/11/2003
Sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành Tiếng Anh Logistics, Aviation, Restaurant.
Kinh nghiệm 1 năm trong ngành F&B

Em có thể không là người giỏi nhất
Không phải là người có kinh nghiệm nhất
Nhưng em là người sẵn sàng làm việc cho công ty nhất

Em chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian để chú ý ạ.