Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân

Phục vụ nhà hàng
24/04/2003

Giới thiệu về ứng viên

Chào anh/chị,
Em hiện tại đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Tiếng Anh Logistics, sắp tới em sẽ bước vào kỳ thực tập, mặc dù em còn khá nhiều thiếu xót về mặt chuyên môn cũng như kinh nghiệm nhưng nếu anh/chị cho em cơ hội, em sẽ không là cho anh/chị và công ty thất vọng.
Em xin cảm ơn.

Trình độ học vấn

T
Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Skills

Teamwork
90%
Độc lập
90%
Chịu được môi trường áp lực cao
90%