Nguyễn Tấn Đức

20/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi tên là Nguyễn Tấn Đức, là 1 con người cá tính, nhiệt huyết, đam mê với các loại công việc. Tôi khá giỏi tiếng Anh và có thể giao tiếp với người nước ngoài, tôi có thể góp sức vào công việc, chịu khó và cần cù.